Poplatky za psy: Od stokorun po tisíce

×

Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/www/klatovsko.info/www/klatovsko.info/includes/menu.inc).

Za jednoho psa můžete zaplatit 120 korun anebo také dva tisíce. Záleží, kde bydlíte, kolik máte psů a jaký je váš socioekonomický status.

V jednotlivých městech se poplatky za psy značně liší. Pro naše srovnání jsme vybrali tradičně tři největší obce na Klatovsku – Klatovy, Sušici a Horažďovice. Celou řadu znaků mají poplatky za čtyřnohé huňaté nejlepší přátele člověka shodné. Nejčastějším rozdělení poplatků za psy je ve sledovaných městech dělení podle bydliště jejich majitele – zda jde o bytový anebo rodinný dům. Upravují se též i poplatky za počet psů. První pes je vždy dražší než druhý a další v pořadí.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou držitelem psa a mají trvalý pobyt nebo sídlo na území daného města, jsou plátci poplatků za psa.

Poplatky za psy se vztahují na každého psa staršího tří měsíců. Poplatek zaniká úmrtím zvířete.

Osvobození od placení poplatku za psa je ve všech sledovaných městech shodný – výjimku má každý obyvatel, který je nevidomý, bezmocný anebo s těžkým zdravotním postižením. Důležité je být držitelem průkazu ZTP/P. Poplatek nemusíte platit ani tehdy, máte-li psa z městského útulku, případně provádíte-li jejich výcvik.

Poplatky za psy ve vybraných městech

Město Bytový dům Rodinný dům
1 pes 2 a další pes 1 pes 2 a další pes
Horažďovice 600 Kč 1 000 Kč 300 Kč 500 Kč
Klatovy 1 200 Kč 2 000 Kč 400 Kč 600 Kč
Sušice 1 000 Kč 1 500 Kč 500 Kč 550 Kč

Zdroj: Městské vyhlášky uvedených měst; Zpracování: Klatovsko.info

Ze základní tabulky srovnávající výši poplatků za prvního a dalšího psa podle bydliště jejich majitele je zřejmé, že jednotlivá města v bytových domech tolerují jedno zvíře, chovatele pak penalizují za každého dalšího huňáče, který s nimi obývá společnou domácnost.

Klatovské anomálie

Klatovy mají nejkomplikovanější ceník poplatků za psy, ve kterém záleží i na sociálním statusu majitele. Například osoby mající trvalé bydliště na náměstí Míru 62 (jedna z budov radnice) platí za prvního psa pouhých 200 korun, za každého dalšího tři stovky. Otázkou je, jak je město úspěšné s výběrem poplatků za psy právě v těchto případech.

Nejméně zaplatí za psa invalidní nebo starobní důchodce, včetně těch, kteří pobírají pozůstalostní důchod (sirotčí, vdovský a vdovecký důchod), jehož jediným zdrojem příjmů je právě důchod. V takovémto případu platí senioři za prvního psa 120 korun, za druhého 300 Kč.

Při souběhu více poplatků se vyměří pouze takový, který je nejvýhodnější pro majitele psa.

Očipujte psisko, získáte slevu

Při označení psa mikročipem získáte v Klatovech slevu 300 korun z běžně hrazeného poplatku. Sleva je trvalého charakteru a počítá se rokem, kdy došlo k označení zvířete.

Splatnost poplatků

Pro všechna města platí jednotné datum první splátky poplatku za psa, které je 31. března. Chovatelé psů mohou využít i splátkového kalendáře a poplatek si rozložit. To se hodí především pro majitelé psů v bytových domech, kteří namísto obvyklého jednoho jedince chovají celou smečku. O splátkový kalendář je možné požádat v Klatovech tehdy, je-li poplatek vyšší 500 korun, v Horažďovicích převyšuje částku 600 korun a v Sušici rovnou tisícikorunu. Poplatky se poté rozdělí na dvě stejně velké sumy. První je splatná ke konci března, druhá pak do konce srpna s výjimkou Sušice, která má splatnost druhé splátky prodlouženou až do konce září.

Podle vyhlášky umožňují chovatelům psů v Sušici zaplatit poplatek jednorázově, ať je v libovolné výši. V Klatovech a Horažďovicích tomu zřejmě jinak nebude, ale ve vyhláškách je uveden pouze postup splácení podle výše poplatku. Tento jemný detail se nám prozatím nepodařilo ověřit na městských úřadech.

Ne ve všech obcích jsou obdobné výše poplatků. Například v městysu Čachrov se za prvního psa vybírá 30 korun a za každého dalšího 45 korun.